Video: Doanh nhân Nguyễn Liên Phương nói về Học thuyết Kinh tế Hình ảnh

Doanh nhân Nguyễn Liên Phương nói về "Kinh tế Hình ảnh" trong Chương trình "Diễn đàn CEO" kênh VITV
 
Bookmark and Share      In      Gửi phản hồi
 
* Họ và tên
* Email (will not be published)
!